Kopački rit

Što je Panona Tours?

Panona Tours je agencija specijalizirana za destinacijski menadžment (DMC) osnovana u sklopu projekta Panona net koji se provodi u okviru prekograničnog programa INTERREG IPA CBC Hrvatska-Srbija 2014. – 2020. Agencija pruža usluge u destinacijama koje izuzetno dobro poznaje, posebno u kreiranju i implementaciji raznih događaja, aktivnosti, izleta i logistike cijelog programa.

Đakovači vezovi

Projekt Panona net pokrenut je sa svrhom integracije prekogranične turističke ponude Hrvatske i Srbije održivog, aktivnog i kulturnog turizma kroz zajedničku platformu za upravljanje destinacijama i zajednički poslovni model.

Ovakav način poslovanja u svrhu poboljšanja turističke ponude bit će svojevrsna dodatna nadgradnja na postojeću ponudu, potencijale i resurse. Plan je dodati nove sadržaje, poboljšati kvalitetu turističkih usluga i uskladiti ih s novim trendovima i zahtjevima tržišta. Kreiranjem ruta dodatno će se osnažiti lokalni ponuditelji turističkih usluga, prekogranična suradnja te će domaći i strani turisti moći doživjeti nova iskustva poput gledanja zvijezda na Papuku ili istraživanja lesnog tla u Sjevernoj Bačkoj. Turistička ponuda objedinit će komplementarne turističke niše (ekoturizam, cikloturizam, planinarenje, vinski i gastro, kulturni, seoski turizam) i postaviti ih na novu razinu. Stoga,kroz partnerstvo i suradnju stvorit će se nova platforma za upravljanje odredištima koja povezuje sve ključne dionika unutar ciljanih. Osim mapiranja i kreiranja ruta, projektom su predviđeni i tematski forumi te eventi koji će u konačnici biti dijelom turističke ponude. Radi se o VukovArtu, Palić film festivalu, Panona festu, Land art festivalu slame u Tavankutu te Land art festivalu na Papuku.

Erdut

Naše usluge

Sajam

/ 01

Startup aktivnosti

Panona fest

/ 02

Određenje plana djelovanja i stvaranja sustava evaluacije

Koncert na otvorenom

/ 03

Osnivanje vlastite turističke agencije

Drava i dunav

/ 04

Kreiranje zajedničke platforme za upravljanje destinacijama na području Hrvatske i Srbije

Panona Fest

/ 05

Organizacija manifestacija i događaja na otvorenom (Panona fest)

Vodena vrata

/ 06

Promidžba i vidljivost

Naše avanture

Vodena vrata

Vodena vrata

Vinski podrumi

Vinski podrumi

Spomen-križ

Spomen-križ

Projekt panona net

Udruga za kreativni razvoj Slap

Osnovne informacije

Adresa: Otokara Keršovanija 31, 31000 Osijek, Hrvatska

Tel: +385 31 213 556

Email: udruga.slap@gmail.com

O projektu

Naziv projekta: Panona net - model upravljanja destinacijom

Nositelj projekta: Udruga za kreativni razvoj Slap

Trajanje projekta: 15.7.2019 - 14.11.2021

Ukupna vrijednost projekta: 636 364,50 €

EU sufinanciranje projekta: 540 909,81 € (85%)

Projektni partneri

Grad Vukovar i Općina Velika iz Hrvatske

Otvoreni univerzitet Subotica d.o.o. i Fond turistički klaster mikroregije Subotica-Palić iz Srbije

Fotografije: Romulić & Stojčić


sufinanciranje projekta

Stajališta izražena na ovoj web stranici isključiva su odgovornost Udruge za kreativni razvoj Slap i ne odražavaju nužno stajalište Europske unije.

Ova web stranica je sufinancirana koristeći 85% sredstava Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija.

Interreg logo

Projekt je sufinanciran sredstvima iz EFRR i IPA II fondova Europske unije.

www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu